Vir die bemagtiging en vooruitgang van agtergestelde Afrikaanssprekendes

 • Icon-2

  Ons verskaf ’n strukturele grondslag vir die ontwikkeling en bemagtiging van voorheen benadeelde Afrikaanse gemeenskappe.

 • Icon-2

  Ons ontwikkel eiesoortige oplossings en intervensies vir maatskaplike en ekonomiese kwessies wat agtergestelde Afrikaanse gemeenskappe raak.

 • Icon-2

  Ons bemagtig die sprekers van Afrikaans, maar ook Afrikaans as middel van kommunikasie.

Eretoekennings word gegee aan gemeenskapslede vir hulle aktiewe rol. Vanjaar se genooide spreker is dr. Allan Boesak, en daar sal onder meer toekennings aan die Rockets en die Invaders wees vir hulle bydrae tot populêre musiek... Lees meer

Die drie pilare waarop ons werk voortbou

identiteit

Identiteit

Ons fokus op die trots van herkoms en deelname as burgers van die Suid-Afrikaanse samelewing. Die DAK Netwerk gee onderdak en ’n tuiste vir uiteenlopende standpunte.

 • Kreatiewe skryfwerk
 • Uitvoerende kunste
 • Betrokkenheid by (sosiale) media
economic growth-white

Sosio-ekonomiese uitdagings

Gemeenskappe kry dikwels swaar weens sosio-ekonomiese uitdagings. Die DAK Netwerk laat val die kollig op mense en projekte wat omdanks hulle omstandighede ’n positiewe verskil maak.

 • In samewerking met vennote
 • Owerhede se aandag vestig en tot verantwoording roep oor kwessies
 • Uitlig van rolmodelle
 • Praktiese raad en werksessies
donate-white

Ekonomiese bemagtiging

Die DAK Netwerk skep geleenthede vir die verspreiding van kennis oor sakebestuur en finansies deur rolmodelle.

 • In samewerking met vennote
 • Bemagtigingsessies
 • Skep van geleenthede vir entrepreneurskap en werk

Media en nuus

Daknetwerk-7

ANC verbreek ’94-skikking oor taal

Daknetwerk-7.4

Fred Mouton, een van die voorste spotprenttekenaars, sterf.

Fred Mouton het gesterf. Hy was een van die voorste spotprenttekenaars wat groot humor in soms sensitiewe- en kernsake geplaas het. Hierdie spotprent van hom het kommentaar ontlok oor die kwessie dat Afrikaans nie as 'n inheemsetaal deur Blade Nzimande erken word nie. DAK Netwerk word hier gesien as 'n...
inheemse taal

Afrikaans en die San en Khoi tale moet as inheemse tale erken word.

Die minister van hoër onderwys en opleiding het uiteindelik erken dat Afrikaans en die San en Khoi - tale as inheemse tale erken moet word. Die DA skep egter nou die indruk dat hulle alleen verantwoordelik was vir hierdie oorwinning. Die rol van DAK Netwerk in hierdie stryd kan nie...
derde Danny Titus Gedenklesing

Die derde Danny Titus Gedenklesing.

Die derde Danny Titus Gedenklesing het vanoggend plaasgevind in die New National Hotel. Ons gasspreker was professor Hein Willemse wat geen bekendstelling nodig het nie. Hy het almal teenwoordig met 'n briljante toespraak geïnspireer. Hein was 'n klasmaat van Danny op hoërskool in Worcester asook 'n mede - student aan...
Regsmening-b

Regsmening bevestig Afrikaans se status as inheemse taal

Die bevestiging deur die minister van hoër onderwys, wetenskap en innovasie, Blade Nzimande, se advokate dat Afrikaans en die Khoi- en Santale wel inheemse tale is, beteken nie die vreugdevure oor die toekoms van Afrikaans as akademiese taal kan nou aangesteek word nie... Lees meer...
dala

Trots!! Dala!! Blade moet wys raak.

Blade is toe nie so skerp nie... DAK staan só !! Duidelike boodskap Laat #afrikaans sy plek in neem
Waar kom ons naam vandaan?

Die DAK Netwerk se naam verwys na drie taalvaardige Khoi-leiers wat simbolies is van ons herkoms en erfenis: Doman-Nomoa, Autshumao en Krotoa. “Netwerk” gee erkenning aan breë Afrikaansheid en verbintenisse tussen alle Suid-Afrikaners en Afrikaansgebruikers.

Doman-Nomoa

Doman-Nomoa

Nomoa het ’n natuurlike aanleg vir tale gehad, daarom het die Goringhaikwa hom die bynaam Domi (“stem”) gegee. Jan van Riebeeck het hom as een van sy eerste tolke aangestel en Doman genoem. Om sy Nederlands te verbeter, is Doman-Nomoa selfs ’n tyd lank (1657-58) na Java gestuur.

Autshumao

Autshumao

Autshomao was die leier van ’n groepie Skiereilandse Khoi-vissers en is op 20-jarige ouderdom deur die Engelse ’n jaar lank na Bantam geneem om Engels goed te leer praat. Hulle het hom “Harry” genoem, en mense het ook na “Herrie die Strandloper” verwys. Autshomao het gereeld vir verbygaande Britse maar ook Nederlandse seevaarders as tolk opgetree.

Krotoa

Krotoa

Krotoa was omtrent 10 jaar oud toe Jan van Riebeeck se groep Nederlanders in die Kaap de Goede Hoop aangekom het. Sy vrou, Maria de la Quellerie, het haar as ’n kinderoppasser in diens geneem en Eva genoem. Heel gou kon sy perfek Nederlands praat, asook ’n bietjie Portugees en Engels, en het gevorder tot een van vier tolke.