DAK, US vat hande om bruin kinders te help

Die missie en visie van DAK word in hierdie berig verwoord. Ons dank aan die bestuur van die US wat hierdie oudiënsie aan ons toegestaan het om hierdie kritiese saak aan te spreek – te wete die lae bywoningsyfer van bruinstudente aan die US.

Die uitkomste en die verloop van die gesprek was gunstig en tot beide partye se voordeel. Dít gebeur wanneer twee partye goed voorbereid is en ter goeder trou met mekaar onderhandel.

Die pen is magtiger as die swaard.

Posted in

Jongste plasings

Fred Mouton, een van die voorste spotprenttekenaars, sterf.

Fred Mouton het gesterf. Hy was een van die voorste spotprenttekenaars wat groot humor in soms sensitiewe- en kernsake geplaas...

Afrikaans en die San en Khoi tale moet as inheemse tale erken word.

Die minister van hoër onderwys en opleiding het uiteindelik erken dat Afrikaans en die San en Khoi - tale as...