image1

Só is die Khoi-vroue destyds deur die Europese samelewing gesien.

Doman-Nomoa

Nomoa het ‘n natuurlike aanleg vir tale gehad en is daarom deur sy mense, die Goringhaikwa, die bynaam Domi gegee – wat ‘stem’ beteken. Jan van Riebeeck het hom daarom as een van sy eerste tolke aangestel as Doman en, om sy Hollands te verbeter, selfs vir ‘n tyd lank (1657-58) na Java gestuur.

Autshumao

Hy was die leier van ‘n groepie Skiereilandse Khoi-vissers en is op 20-jarige ouderdom deur die Engelse na Bantam vir ‘n jaar lank geneem om sy Engels op te knap. Hulle noem hom ‘Harry’. Daarna tree hy gereeld vir verbygaande Britse maar ook Hollandse skepe aan die Kaap op as tolk.

Krotoa

Sy was omtrent 10 jaar oud toe die Hollanders land en is daarna deur die kommandeur en sy vrou, Maria de la Quellerie, in diens geneem as kinderoppasser. Heel gou kon sy perfek Hollands praat asook ‘n bietjie Portugees en Engels, word ‘Eva’ genoem, en vorder tot een van 4 tolke.

Versterk verbintenis met Afrikaans

Ons streef daarna om vennote van ons organisasie te bemagtig as meerderheidsprekers. Ons wil nie net mense bemagtig nie, maar ook Afrikaans versterk as ‘n middel van kommunikasie.

Verbeter skoolbywooning en tersiêre slaagsyfer deur intervensie en opleiding

Ons doelwit hier is om spesifiek op tersiêre vlak te fokus en na die probleme kyk waarop ons onderwysstelsel te min fokus. Ons wil graag standaarde bewerkstellig wat die wet van vroeë skoolverlating aanspreek en drasties verminder.

Handhaaf regverdige regstellende aksie

Ons wil seker maak dat die belange van ons gemeenskap in hierdie geval beskerm word. DAK wil alles wat eiesoortig is aan die benadeelde Afrikaanssprekende gemeenskappe aanwakker en verbeter tot voordeel van hierdie gemeenskappe.

Skep geleenthede vir ekonomiese bemagtiging

Ons wil graag mense aanmoedig om ekonomies aktief te raak deur entrepreneurskap en breë basis ekonomiese bemagtiging en die ondersteuning van Afrikaans agtergestelde gemeenskappe.

Die Khoi- en San-mense het ’n oorvloed vleis gehad wat verruil is toe die Hollanders in nood was. Die Khoi en San was in die ideale posisie om vleis aan die ondervoorsienende Hollands te verskaf.

Versterk verbintenis met Afrikaans

Ons streef daarna om vennote van ons organisasie te bemagtig as meerderheidsprekers. Ons wil nie net mense bemagtig nie, maar ook Afrikaans versterk as ‘n middel van kommunikasie.

Verbeter skoolbywooning en tersiêre slaagsyfer deur intervensie en opleiding

Ons doelwit hier is om spesifiek op tersiêre vlak te fokus en na die probleme kyk waarop ons onderwysstelsel te min fokus. Ons wil graag standaarde bewerkstellig wat die wet van vroeë skoolverlating aanspreek en drasties verminder.

Handhaaf regverdige regstellende aksie

Ons wil seker maak dat die belange van ons gemeenskap in hierdie geval beskerm word. DAK wil alles wat eiesoortig is aan die benadeelde Afrikaanssprekende gemeenskappe aanwakker en verbeter tot voordeel van hierdie gemeenskappe.

Skep geleenthede vir ekonomiese bemagtiging

Ons wil graag mense aanmoedig om ekonomies aktief te raak deur entrepreneurskap en breë basis ekonomiese bemagtiging en die ondersteuning van Afrikaans agtergestelde gemeenskappe.

Die Khoi- en San-mense het ’n oorvloed vleis gehad wat verruil is toe die Hollanders in nood was. Die Khoi en San was in die ideale posisie om vleis aan die ondervoorsienende Hollands te verskaf.

Ons funksioneer binne hierdie kernwaardes

DAK-web-icon-Waardes-Respek

Respek

Ons glo mense moet mekaar behandel soos wat hulle self behandel wil word.
DAK-web-icon-Waardes-Gelykheid

Gelykheid

Alle mense in ons land is geregtig om gelyke voordele en voorregte te kan geniet.
DAK-web-icon-Waardes-Menswaardigheid

Menswaardigheid

Ons glo dat mense geëerd, gerespekteerd en hooggeag moet voel.