Vir die bemagtiging en vooruitgang van agtergestelde

Afrikaanssprekendes

Erken en omhels eie kultuur

Ons streef om die vervreemding van geskiedenis, herkoms en kultuur te verminder.

Die Netwerk

DAK Netwerk is gestig nadat die 2011 Sensusopname gewys het dat 3,4 miljoen bruin Suid-Afrikaners Afrikaanssprekend is. 60% van die Afrikaanse gemeenskap bestaan uit bruin, swart en Indiese Suid-Afrikaners. DAK Netwerk wil hernieude fokus plaas op die sosiale, maatskaplike en ekonomiese kwessies van Afrikaans agtergestelde gemeenskappe.

Werkloosheid en armoede is twee van die grootste uitdagings wat die voorheen-benadeelde Afrikaanse gemeenskap in die gesig staar.

Trotse Suid-Afrikaanse burgers

DAK Netwerk wil hernieude fokus plaas op die sosiale, maatskaplike en ekonomiese kwessies van Afrikaans agtergestelde gemeenskappe deur eiesoortige oplossings en intervensies te ontwikkel wat gemeenskappe trots maak op hulle herkoms.

Van die uitdagings is die verval van gesinsstrukture en morele waardes, gebrek aan geleenthede vir entrepeneurs en geleenthede vir opleiding, gebrek aan trotse Suid-Afrikaanse burgers en gebrek aan burgerlike deelname in gemeenskapsake.

Die direksielede van DAK Netwerk

Die DAK Netwerk is opgerig met die doel om ʼn strukturele grondslag te verskaf vir die ontwikkeling van Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen benadeel is. Dit is ʼn maatskappy sonder winsbejag met ʼn gegronde finansiële infrastruktuur.

Verskillende definisies het reeds gestalte gekry oor veral bruin Suid-Afrikaners. Die DAK Netwerk wil nuwe raamwerke hier vestig waar daar met groter gemak oor definisies en begrippe van identiteit omgegaan kan word. Die Netwerk skuif duidelik weg van ʼn tipiese tuisland-definisie van bruinmense as ʼn beperkte groep met ʼn beperkte identiteit en kulturele waardes.

Die Netwerk gee veel meer erkenning aan die groter Afrikaansheid en sterker gemengde familieverbintenisse tussen bruin en swart Suid-Afrikaners, bruin en wit, en bruin en Indiër Suid-Afrikaners. In die proses bou ons aan gemeenskappe as volwaardig deel van die Suid-Afrikaanse nasie.

Ons Drie Pilare

Identiteit

Te midde van die verlammende effek van voortdurende debatte hieroor, is dit die DAK Netwerk se benadering om te fokus op die trots van herkoms en deelname as burgers van die Suid-Afrikaanse samelewing. Veral in bruin gemeenskappe is daar voortdurende uiteenlopende standpunte hieroor. Die geleentheid van ʼn DAK, ʼn onderdak en ʼn akkommodasie van standpunte skep die geleentheid om kreatief met jou identiteit om te gaan.

Sosio-ekonomiese uitdagings

Gemeenskappe loop swaar onder hierdie uitdagings en enige fokus op hierdie gemeenskappe moet deeglik hiermee rekening hou. Tog bestaan daar ruim geleenthede tot ontwikkeling en verbetering. Die fokus van die DAK Netwerk is om die lig te laat val op die mense en projekte wat ten spyte van die omstandighede tog ʼn verskil in gemeenskappe maak. As Netwerk word op hierdie terreine hande gevat en deur middel van die DAK-webwerf word hierdie positiewe verhale belig en bekend gestel.

Ekonomiese bemagtiging

Gemeenskappe is nie altyd bewus van geleenthede en rolmodelle wat hierin bestaan nie. Kennis oor besighede, finansies, huishoudelike en besigheidsbestuur bestaan wel, maar nie op gestruktureerde skaal nie. Die DAK Netwerk skep hierdie geleenthede vir netwerke om bymekaar te kom en hierin hande te vat.

Die DAK Netwerk is opgerig met die doel om ʼn strukturele grondslag te verskaf vir die ontwikkeling van Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen benadeel is. Dit is ʼn maatskappy sonder winsbejag met ʼn gegronde finansiële infrastruktuur.

Verskillende definisies het reeds gestalte gekry oor veral bruin Suid-Afrikaners. Die DAK Netwerk wil nuwe raamwerke hier vestig waar daar met groter gemak oor definisies en begrippe van identiteit omgegaan kan word. Die Netwerk skuif duidelik weg van ʼn tipiese tuisland-definisie van bruinmense as ʼn beperkte groep met ʼn beperkte identiteit en kulturele waardes.

Die Netwerk gee veel meer erkenning aan die groter Afrikaansheid en sterker gemengde familieverbintenisse tussen bruin en swart Suid-Afrikaners, bruin en wit, en bruin en Indiër Suid-Afrikaners. In die proses bou ons aan gemeenskappe as volwaardig deel van die Suid-Afrikaanse nasie.

Ons Drie Pilare

Identiteit

Te midde van die verlammende effek van voortdurende debatte hieroor, is dit die DAK Netwerk se benadering om te fokus op die trots van herkoms en deelname as burgers van die Suid-Afrikaanse samelewing. Veral in bruin gemeenskappe is daar voortdurende uiteenlopende standpunte hieroor. Die geleentheid van ʼn DAK, ʼn onderdak en ʼn akkommodasie van standpunte skep die geleentheid om kreatief met jou identiteit om te gaan.

Sosio-ekonomiese uitdagings

Gemeenskappe loop swaar onder hierdie uitdagings en enige fokus op hierdie gemeenskappe moet deeglik hiermee rekening hou. Tog bestaan daar ruim geleenthede tot ontwikkeling en verbetering. Die fokus van die DAK Netwerk is om die lig te laat val op die mense en projekte wat ten spyte van die omstandighede tog ʼn verskil in gemeenskappe maak. As Netwerk word op hierdie terreine hande gevat en deur middel van die DAK-webwerf word hierdie positiewe verhale belig en bekend gestel.

Ekonomiese bemagtiging

Gemeenskappe is nie altyd bewus van geleenthede en rolmodelle wat hierin bestaan nie. Kennis oor besighede, finansies, huishoudelike en besigheidsbestuur bestaan wel, maar nie op gestruktureerde skaal nie. Die DAK Netwerk skep hierdie geleenthede vir netwerke om bymekaar te kom en hierin hande te vat.